феноменологічний


феноменологічний
[феиномеинолоуг’і/чнией]
м. (на) -ному/-н'ім, мн. -н'і

Орфоепічний словник української мови. - «Перун». 2008.